برچسب ها
برچسب: اشک
می زدند عباس از جمعیت زن ها اشک می گرفت... تحیر نم زچشم ما مخواه/ بی نیاز از اشک می...
کد خبر: ۴۳۵۷۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


زمان تصدی بر سازمان میراث فرهنگی نگهداری گاز اشک آور...
کد خبر: ۴۳۵۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


ترامپ و اشک تمساح ریختن او برای مردم ایران را...
کد خبر: ۴۳۵۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


چفیه وسایل آتش زا برای مقابله با گاز اشک آور...
کد خبر: ۴۳۵۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران... گلویش شکسته و اشک هایش سرازیرشده بود با هق هق...
کد خبر: ۴۳۵۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


کنند ترشح این ماده باعث آبریزش بینی و تولید اشک...
کد خبر: ۴۳۵۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


و مزایای آن توضیح داده شده ریزش اشک از چشم... انسانها سه دلیل دارد محافظت از چشم با اشک پایه... ای مجراهای اشک پیوسته قطرات اشک را که مایعی آنتی... این اشکها به دلایل بروز آلرژی و عوامل آزاردهنده چشم...
کد خبر: ۴۳۴۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


خرد کردن پیاز دچار ریزش اشک نشوید بهتر است پیش... انجماد و خشک کردن از خاصیت اشک آوری و بوی...
کد خبر: ۴۳۴۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


آسان نیست بعد از آنکه اشک هایش را پاک کرد... دخترم گفت اشکالی ندارد با وجود این شوهرم گفت فردا...
کد خبر: ۴۳۴۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


آن درمیان اشک وبهت من وهمسرم و خانواده هایمان روی...
کد خبر: ۴۳۴۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


کد خبر: ۴۳۴۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


اشک و درد و غم بی پایانم یاد باد آن...
کد خبر: ۴۳۴۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


کد خبر: ۴۳۴۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


خودرو و حمل و نگهداری گاز اشک آور محاکمه شد... حبس سه ساله حبس بابت حمل و نگهداری گاز اشک...
کد خبر: ۴۳۴۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


نهایی فیلم خورشید حقیقت طلوع کرد در دیدگان ایشان اشک...
کد خبر: ۴۳۴۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


عزیزشان به خانه بازگشت اشک می ریزند ایست قلبی علت...
کد خبر: ۴۳۴۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


سر داده و اشک می ریزد فریاد می زند خدا... برای صعود داشتیم به فریادهای الله یا الله به اشک...
کد خبر: ۴۳۴۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


اشک ریختن ها در کنفرانس مطبوعاتی یا با زدنشان زیر...
کد خبر: ۴۳۳۸۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


دکتر مهدی اسماعیل تبار:
گوشه چشمم اشک می آید با حالت بی رمقی می...
کد خبر: ۴۳۳۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


این آلبوم را اشک های پاریس گذاشته است ...
کد خبر: ۴۳۳۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵